Geschiedenis

Na een aantal jaren als toneelgroep tijdens de feestavonden van de Muziekvereniging O.L.T.O. al enige naam en faam te hebben gemaakt, werd er door een aantal leden het idee geopperd om verder als echte toneelvereniging door het leven gegaan. Een oprichtingsvergadering werd uitgeschreven, waarna namens de vereniging de heer Hulst en de dames Wansink en van Ark in 1990 de tocht naar de notaris konden maken om de statuten te deponeren en de oprichting van de vereniging te actualiseren. De naam van de vereniging werd, hoe kon het ook anders, Toneelvereniging OLTO. 

Na een aantal jaren, en een even groot aantal uitvoeringen, was gebleken, dat de toneelvereniging en de muziekvereniging eigenlijk steeds minder direct met elkaar te maken hadden. Daardoor werd op een ledenvergadering het idee naar voren gebracht, om de vereniging een andere naam te geven, om zo de onafhankelijkheid ook duidelijk naar buiten te brengen. Aldus werd besloten en er werd naarstig naar een andere, toepasselijke, naam gezocht. Deze werd gevonden en nadat voorzitter Hammink en secretaris Modderkolk op 4 oktober 1999, via tussenkomst van de notaris de statuten hadden gewijzigd, was de Toneelvereniging "de Gulle Lach" een feit. 

Oorspronkelijk werden de stukken, blijspelen en kluchten, liefst in het dialect, opgevoerd op het toneel in de grote zaal van Hotel Bosoord. Toen later echter door de Loenense bevolking het verenigingsgebouw de Brink werd gerealiseerd, werd dat het domicilie van de vereniging. Er werden nieuwe coulissen vervaardigd en speciaal voor de geluidsgeleiding werden gordijnen gemaakt, die er voor zorgden dat het geluid van de spelers ook werkelijk in de zaal terecht kwam. In de loop der jaren is er een steeds wisselende bezetting in de vereniging geweest, echter wel met een vaste "harde" kern. Vaak kwamen er nieuwe spelers eerst en jaar "invallen", die dan, na dat ze de gezellige sfeer in de vereniging geproefd hadden, graag lid wilden worden en daarna nog jaren, of zelfs tot op heden, hun bijdrage voor of achter de schermen, vervulden. 

De Gulle Lach heeft één maal per jaar een stuk op de planken, dat door de leescommissie met grote zorg wordt geselecteerd uit het grote aanbod van toneelstukken. Als eenmaal een passend stuk is gevonden, worden de rollen verdeeld, de tekst een paar keer gelezen en vervolgens op de wekelijkse oefenavonden eigen gemaakt en gerepeteerd. Zo wordt gewerkt naar het weekend van de uitvoering, waarbij op de vrijdag de Generale repetitie sinds een aantal jaren wordt gehouden voor een "live audience". Daartoe worden mensen uitgenodigd van o.a. de Grote Modderkolk, Pluryn en de Philadelphia tehuizen, kortom voor hen die anders niet naar zo’n uitvoering zouden gaan. Door de spelers wordt dit ervaren als hartverwarmend; de reacties uit de zaal getuigen van het plezier, dat deze mensen hieraan hebben. Op de zaterdag volgt dan de eerste uitvoering, zeg maar de première. In de loop der jaren is het bezoekersaantal wel iets teruggelopen, maar nog steeds is het, ook voor de spelers, de moeite waard, om voor een goed gevulde zaal hun kunsten te vertonen. ’s Maandags volgt dan nog de tweede voorstelling, die meestal ook een goed gevulde zaal geeft. En hoewel er toch het zelfde stuk gespeeld wordt, zijn toch de reacties uit het publiek heel verschillend. 

Om u een indruk te geven van het genre van stukken welke gespeeld werden, vindt u elders op deze site een volledig overzicht door de jaren heen (in bewerking). Voor de informatie over de stukken van de meest recente afgelopen jaren, verwijs ik u graag naar de fotopagina hierover.